2013. május 31., péntek

Kopjafa-futás

Zsélyi Zoltán gútai maratonfutó és felesége Katalin, akire szintén a sportos és egészséges életstílus jellemző elhatározták, hogy stafétafutást szerveznek Dél-Szlovákián keresztül nyugat-keleti irányban a kopjafák nyomában.

Hat csallóközi magyar hosszútávfutó – futónő staféta módszerben, megállás nélkül végigfutja Szlovákia magyarlakta határvidékén a lehető legtöbb, az itt élő magyarság történelmi eseményeit szimbolizáló kopjafa érintésével. A kopjafáknál a magyar trikolórszalag felkötésével megemlékeznek a magyarság szívmelengető vagy esetleg szívszorongató történelmi eseményeiről, dicső alakjairól így ápolva múltunkat, megőrizve és átadva a jövő nemzedékének. A futásuk stafétabotjával, amely kopjafaalakban végződik, s amelyre rövid magyar, illetve szlovák trikolórszalag van kötve, szimbolizálni akarják a Dél-Szlovákiában élő magyar, illetve szlovák nemzetiségű emberek békés egymás mellett élését.
Kopjafa-stafétafutás május 31-én, 9.00 órakor a szenci járásban fekvő Fél községben kezdődött, ahol az ország legnyugatibb két kopjafája található. A futók a magyar iskola diákjaival együtt dr. Balogh Csaba, Magyarország szlovákiai nagykövetének indításával kezdték meg az 555 kilométernyi távot. Az úton 39 települést érintenek, s 48 kopjafát maguk mögött hagyva, június 2-án érkeznek meg Kistárkányba, a legkeletibb kopjafához.
Az ünnepélyes indulást követően Németh Gabriella, az MKP OE alelnöke, Bárdos Gyula elnökségi tag és Duray Rezső, az MKP járási elnöke a községi hivatalban Szalay József polgármesterrel, és Pomichal Máriával, az iskola igazgatójával elbeszélgettek a községet érintő időszerű problémákról, gondokról.Staféta-program:
Május 31.
Fél - 9.00 - 0 km - 1. 2000 A magyar oktatás újraindításának 50 évfordulójára, 2. 1998 Az 1947-1948-as kitelepítés, deportálás emlékére
Lég - 10.20 - 15 km - 1991 Ajándék Erdélyből, Szentegyházáról hálából a romániai forradalom alkalmából
Diósförgepatony 11.10 23 km 4. 2001 A Millenium és a község első említésének 755. évf.alkalmából;
Apácaszakállas - 14.00 53 km 5. 1996 Millecentenárium és a község első írásos említésének 775. évfordulójára
Nagymegyer - 14.40 60 km 6. 1991 II. Világháború áldozatainak emlékére / a város parkjában az egykori tó helyén/;
Nagymegyer - 14.50 - 1996 Millecentenárium emlékére erdélyi Szetegyházas falu ajándéka;
Lakszakállas - 15.20 66 km 8. 1998 Az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc emlékére / a falu központjában/;
Gúta - 17.20 85 km 9. 2000 A millenium alkalmából / kápolna kertben/;
Gúta - 17.30 Esterházy János emlékére /egyház gimnázium udvarán/;
Kamocsa - 18.00 92 km 11. 1996 A millecentenárium emlékére;
Szímő - 18.30 98 km 12. 1996 A millecentenárium emlékére / Róm.kat. templom előtt/;
Szímő - 18.40 - 2013 és deportálás emlékére /Róm.kat. templom előtt/;
Andód - 19.30 108 km 14. 1997 Az 1946-1947-es évi kitelepítés és deportálás emlékére / templom mellett/;
Udvard - 20.40 121 km 15. 2003 A 28. számú cserkészcsapat megalakulásának 10. évfordulójára / rk templom mellett/;
Farnad - 23.00 145 km 16. 2004 Kézműves tábor alkalmából / a tájház udvarán/;

Június 1.

Zselíz - 00.20 158 km 17. 1996 A millecentenárium emlékére /Schubert park mellett/;
Ipolyság - 03.30 189 km 18. 2002 Az ipolysági 27-es számú Szent Imre Cserkészcsapat 10. évf. / Simonyi L.Galéria mellett;
Ipolybalog - 05.00 206 km 19. 1996 A millecentenárium alkalmából / temetőben/;
Perse - 12.30 282 km 20. 1996 A millecentenárium emlékére / templom mellett/;
Rimaszombat - 14.50 305 km 21. 1999: Gömör-megye hős honvédjeinek emlékére 150.évford. /köztemető/;
Bátka - 16.00 316 km 22. 2000 A millenium és a falunap alkalmából / kőzségháza előtti kertben/;
Tornalja -17.50 333 km 23. 1989 Magyar forradalom és szabadságharc tiszteletére / Tornallyay-kúria kertjében/; 1990 Mátyás király születésének 500. évfordulójára / Tornallyay-kúria kertjében/; 1991 Második Gömöri Honismereti Napok emlékére / Tornallyay-kúria kertjében/; 1998 1848-49-es magyar forradalom és szabadságharc emlékére / Tornallyay-kúria kertjében/; 2002 Kossuth Lajos születésének 200. éves évfordulójára / Tornallyay-kúria kertjében/;
Sajógömör - 18.20 338 km 28. 2003 Rákóczi szabadságharc 300. évfordulójára / Kultúr-ház előtt/;
Gömörpanyit - 18.45 342 km 29. 2003 Rákózci szabadságharc 300. évf., evang. templom építésének 200. évf. /templ.mellett/;
Gömörhorka - 19.40 351 km 30. 1999 A magyar forradalom és szabadságharc 152. évf. és a magyar tanítási nyelvű iskolák újraindításának 50. évf. alkalmából / temetőben/;
Gombaszög - 20.30 359 km 31. 2003 A Sarló-mozgalom 75.évf. alkalmából / Szabadtéri színpad mögött/;
Jablonca - 22.10 375 km 32. 2003 Rákóczi szabadságharc 300. évf. / Községháza mellett/;
Szádalmás - 23.00 383 km 33. 2004 A község első írásos említésének 870. évf. / a falu közepén/;

Június 2.

Zsarnó - 00.40 401 km 34. 2000 A millenium és az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékére /temető/;
Jánok - 01.00 405 km 35. 1989 Az EFSz megalakulásának 40. évf. /falu központjában/;
Szepsi - 01.40 412 km 36. 1998 Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékére /temető bejáratánál/; 2004 Az 1989-es romániai forradalom idején Szepsiből Kolozsvárra eljuttatott segélszállítmány 15. évf. emlékére / ref. templom mellett/;
Buzita - 03.00 424 km 38. 2000 A millenium alkalmából /ravatalozóban/;
Borsi - 11.50 515 km 39. 1986 A II. Honismereti kerékpártúra alkalmából/ Rákóczi kastély előtt/; 40. 1994 Nemzetközi építőtábor emlékére/ Rákóczi kastély előtt/;
Nagykövesd - 13.00 526 km 41. 2000 A millenium alkalmából / R.K.templom mellett/;
Kisgéres - 14.10 539 km 42. 2004 A község első írásos említésének évfordulójára /falu központja/;
Királyhelmec - 14.35 543 km 43. 2001 Hucs György tragikusan elhunyt cserkész emlékére / Mécs L. Keresztény közp. udvarán/;
Bacska - 15.15 549 km 44. 1998 A millecentenárium és a község első említésének 785. évf. /falu-park/;
Nagytárkány - 15.50 554 km 45. 2001 A millenium alkalmából / falu központjában-parkban/;
Kistárkány - 16.00 555 km 47. 1987 Nyári művelődési tábor emlékére.


Duray Rezső, Felvidék.ma

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése