2011. március 15., kedd

Március 15 - megemlékezés


 Március 15-én minden magyar érzésű közösségben megemlékeznek az 1848-as forradalom kitörésének évfordulójáról. Idén egy hangulatos márciusi megemlékezésen vehettek részt az udvardiak sötétedés után az újonnan kivilágított 150 éves Kálvárián.

A férfi Dalárda nyitotta meg a megemlékezést, majd Sárközi János ünnepi beszédét követte a Mathényi Adolf Alapiskola irodalmi színpadának műsora, és végül a cserkészek zárták énekükkel az ünnepséget a Szent Márton kápolna előtt. Fáklyákat tartó huszárok vezettek át bennünket Mathényi Adolf egykori udvardi esperesplébános és tanító, az 1848/49-es szabadságharc kiemelkedő személyiségének sírjához, ahol minden kedves vendég elhelyezhette a kegyelet koszorúját. A megemlékezés végén közösen elénekeltük Nemzeti Imánkat.

Ez a megemlékezés már hagyománnyá vált falunkban, de talán csak kevesen emlékeznek rá, hogyan is indult, milyen is volt az első alkalom, miért is pont a Kálvária, Majthényi Adolf sírja.

1998. március 15-én a szabadságharc 150. évfordulója alkalmából, a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség által szervezett megmozdulásba mi, udvardi cserkészek is bekapcsolódtunk. Ezen az estén 150 darab fáklya lobogott a Felvidéken, ebből 5 darab nálunk Udvardon, a Kálvárián. Mi cserkészek elkészítettük a fáklyákat, meghívtuk az akkori polgármester urat, Száraz Józsefet, aki felhívta figyelmünket Majthényi Adolf személyiségére, szabadságharc alatt tanúsított hősiességére, valamint akkori plébánosunkat, Elek Lászlót, aki a teret és a hangosítást biztosította. Koszorút helyeztünk el Majthényi Adolf sírján, ami végakarata szerint az udvardi Kálvária-dombon, a harangláb szomszédságában van. Teljesen összefagyva, de egyben mély élményekkel tértünk haza.

Majthényi Adolf neve azóta újra bekerült a köztudatba, évről évre megemlékezünk bátor tetteiről és a Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola felvette a nevét, példaképet állítva a mindenkori tanuló ifjúság elé.


Dékány Andrea


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése